سفارش تبلیغ
صبا
محبوب ترینِ بندگان نزد خداوند ـ عزّوجلّ ـ، کسی است که امانتدار است و در گفتارش راستگوست ومراقب نمازهای خود و واجباتی است که خداوند، بر او واجب داشته است . [امام صادق علیه السلام]
ألا إنّ حزب الله هم الغالـــــبون
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» جشن آزادی...

چهارم خرداد ماه مصادف است با هفتمین سالگرد پیروزی بزرگ حزب الله در برابر اسرائیل

جشن آزادی سرودی است که به خاطر همین مناسبت در وبلاگ گذاشته شده. می توانید صدای این سرود را هم روی وبلاگ بشنوید.

 

جشن آزادی.....

 

قم یا شعب الحریة بعید الانتصار

ای مردم آزاده جشن پیروزی به پا دارید

حررنا الأرض الأبیه برجال الثوار

این سرزمین سر افراز را با مردانی انقلابی آزاد کردیم

والصهیون انذل انهانوا بقیت إلنا الدار

صهیونیست ها تحقیر شدند و این خانه در دستان ما ماند

نحن الشعب الما بینذل و ما بیقبل بالعار

ما مردمی هستیم که ذلت نمی پذیریم و زیر بار ننگ نمی رویم

رح نبقی بوجه المحتل موت و دم و نار

همراه مرگ و خون و آتش در مقابل اشغالگر باقی می مانیم

نحن ادحرنا الصهیونیة و بقیت إلنا الدار

ما صهیونیست ها را شکست دادیم و این خانه در دستان ما ماند

قم یا شعب الحریة بعید الانتصار

ای مردم آزاده جشن پیروزی به پا دارید

حررنا الأرض الأبیه برجال الثوار

این سرزمین سر افراز را با مردانی انقلابی آزاد کردیم

مردان غیرتمند حزب الله... 

والصهیون انذل انهانوا بقیت إلنا الدار

صهیونیست ها تحقیر شدند و این خانه در دستان ما ماند

بدم الشهدا النصر تجلی بأبطال الفرسان

با خون شهیدان و قدرت سواران پهلوان پیروزی تجلی یافت

رجعت أمجاد الحریة و تحرر لبنان

افتخارات پیروزی بازگشت و لبنان آزاد شد

شرقت شمس الإنتصار و بقیت إلنا الدار

آفتاب پیروزی دمید و این خانه در دستان ما ماند

قم یا شعب الحریة بعید الانتصار

ای مردم آزاده جشن پیروزی به پا دارید

حررنا الأرض الأبیه برجال الثوار

این سرزمین سر افراز را با مردانی انقلابی آزاد کردیم

 رهبر حزب الله. سید حسن نصرالله...

والصهیون انذل انهانوا بقیت إلنا الدار

صهیونیست ها تحقیر شدند و این خانه در دستان ما ماند

رجعنا و النصر بأیدینا و تاج مکلل غار

با پیروزی بازگشتیم و تاج اکلیلین افتخار در دستان ماست

بسواعد سمرة و قویة منکفی المشوار

با بازوانی پولادین و قوی راه را ادامه خواهیم داد

زرعنا الرایة فوق الشمس و بقیت إلنا الدار

پرچم مان را بر فراز خورشید افراشته ایم و این خانه در دستان ماند

قم یا شعب الحریة بعید الانتصار

ای مردم آزاده جشن پیروزی به پا دارید

 جشن آزادی...

حررنا الأرض الأبیه برجال الثوار

این سرزمین سر افراز را با مردانی انقلابی آزاد کردیم

والصهیون انذل انهانوا بقیت إلنا الدار

صهیونیست ها تحقیر شدند و این خانه در دستان ما ماندنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سیّدحسین نصرالله ( جمعه 86/3/4 :: ساعت 11:0 صبح )

»» جشن آزادی...

چهارم خرداد ماه مصادف است با هفتمین سالگرد پیروزی بزرگ حزب الله در برابر اسرائیل

جشن آزادی سرودی است که به خاطر همین مناسبت در وبلاگ گذاشته شده. می توانید صدای این سرود را هم روی وبلاگ بشنوید.

 

جشن آزادی.....

 

قم یا شعب الحریة بعید الانتصار

ای مردم آزاده جشن پیروزی به پا دارید

حررنا الأرض الأبیه برجال الثوار

این سرزمین سر افراز را با مردانی انقلابی آزاد کردیم

والصهیون انذل انهانوا بقیت إلنا الدار

صهیونیست ها تحقیر شدند و این خانه در دستان ما ماند

نحن الشعب الما بینذل و ما بیقبل بالعار

ما مردمی هستیم که ذلت نمی پذیریم و زیر بار ننگ نمی رویم

رح نبقی بوجه المحتل موت و دم و نار

همراه مرگ و خون و آتش در مقابل اشغالگر باقی می مانیم

نحن ادحرنا الصهیونیة و بقیت إلنا الدار

ما صهیونیست ها را شکست دادیم و این خانه در دستان ما ماند

قم یا شعب الحریة بعید الانتصار

ای مردم آزاده جشن پیروزی به پا دارید

حررنا الأرض الأبیه برجال الثوار

این سرزمین سر افراز را با مردانی انقلابی آزاد کردیم

مردان غیرتمند حزب الله... 

والصهیون انذل انهانوا بقیت إلنا الدار

صهیونیست ها تحقیر شدند و این خانه در دستان ما ماند

بدم الشهدا النصر تجلی بأبطال الفرسان

با خون شهیدان و قدرت سواران پهلوان پیروزی تجلی یافت

رجعت أمجاد الحریة و تحرر لبنان

افتخارات پیروزی بازگشت و لبنان آزاد شد

شرقت شمس الإنتصار و بقیت إلنا الدار

آفتاب پیروزی دمید و این خانه در دستان ما ماند

قم یا شعب الحریة بعید الانتصار

ای مردم آزاده جشن پیروزی به پا دارید

حررنا الأرض الأبیه برجال الثوار

این سرزمین سر افراز را با مردانی انقلابی آزاد کردیم

 رهبر حزب الله. سید حسن نصرالله...

والصهیون انذل انهانوا بقیت إلنا الدار

صهیونیست ها تحقیر شدند و این خانه در دستان ما ماند

رجعنا و النصر بأیدینا و تاج مکلل غار

با پیروزی بازگشتیم و تاج اکلیلین افتخار در دستان ماست

بسواعد سمرة و قویة منکفی المشوار

با بازوانی پولادین و قوی راه را ادامه خواهیم داد

زرعنا الرایة فوق الشمس و بقیت إلنا الدار

پرچم مان را بر فراز خورشید افراشته ایم و این خانه در دستان ماند

قم یا شعب الحریة بعید الانتصار

ای مردم آزاده جشن پیروزی به پا دارید

 جشن آزادی...

حررنا الأرض الأبیه برجال الثوار

این سرزمین سر افراز را با مردانی انقلابی آزاد کردیم

والصهیون انذل انهانوا بقیت إلنا الدار

صهیونیست ها تحقیر شدند و این خانه در دستان ما ماندنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سیّدحسین نصرالله ( جمعه 86/3/4 :: ساعت 11:0 صبح )

»» قدرت نمایی علمی حزب الله

روز گذشته ضاحیه جنوبی بیروت شاهد برگزاری یک جشن مهم بود؛ جشن فارغ التحصیلی 1700دانشجوی عضو حزب الله از دانشگاه های مختلف لبنان.

سخنران ویژه این جشن سیّد حسن نصرالله بود. آن بخش از سخنان سیّد حسن که به دلیل اهمیت بین المللی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت تحلیل او از اوضاع و احوال سیاسی داخلی لبنان بود؛ اما مثل همیشه بخش های دیگر سخنان سیّد ناشنیده باقی ماند.

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان عضو حزب الله و حضور شخص سیّد حسن در این مراسم به تنهایی بیان کننده حرکت سمبلیک و نمادین حزب الله برای به نمایش گذاشتن توانمندی علمی حزب الله و برنامه ریزی و تدبیر صحیح حزب الله برای اداره امور آینده لبنان است.

علی رغم خواست دشمنان که حزب الله را نیرویی بدون فکر و اندیشه و بدون پشتوانه علمی و عقلی معرفی می کنند، قدرت نمایی علمی حزب الله در حکم گشودن جبهه ای جدید در برابر دشمنان است و نویدبخش آینده ای روشن برای لبنان و حزب الله است.

آنچه در این مراسم مورد تأکید سیّد قرار گرفت حیویّة حزب الله (زنده بودن) بود. سیّدحسن با اشاره به فارغ التحصیلی این دانشجویان از دانشگاه های مختلف لبنان این افتخار علمی را نشانه حیات و زنده بودن حزب الله در عرصه های مختلف و در جبهه های مختلف دانست. حیاتی که در عرصه نظامی ، سیاسی ، علمی و فرهنگی و ... دیده می شود و حزب الله را از حدود یک حزب سیاسی یا یک گروه نظامی بسیار فراتر می برد.

جمله زیر بیان کننده اوج سپاس سیّد از دانشجویان جوان و پر جنب و جوشی است که این پیروزی بزرگ علمی را برای حزب الله به ارمغان آوردند:

بارک الله فیکم و بیّض الله وجوهکم فی الدنیا والآخرة إنشاء الله. وأنا أشکرکم على جهدکم ودراستکم وسعیکم وخصوصا فی عام 2006 الذی کان صعبا، سواء من خلال ما واجهناه سویا فی إطار العدوان والحرب الإسرائیلیة على لبنان وقساوة وعنف هذه الحرب، أو من خلال صعوبات وتوترات الوضع السیاسی الداخلی.‏

آفرین بر شما؛ خدا شما را در دنیا و آخرت روسفید کند. من از شما به خاطر مجاهدت علمی تان و درس خواندنتان و تلاشتان تشکر می کنم؛ خصوصاً اینکه شما در سال 2006 با وجود مشکلات و جنگ اسرائیلی و سنگدلی های این جنگ و ناملایمات سیاسی داخلی اینچنین تلاش کردید...

در پایان این مراسم از خانواده شهدای حزب الله در نبرد 33 روزه به طور ویژه تجلیل شد.

گزارش تصویری مراسم

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سیّدحسین نصرالله ( دوشنبه 86/1/20 :: ساعت 11:29 عصر )


»» گزارش تصویری!

 

...یادتونه همون اوّل کار بهتون هشدار داده بودم

اگه به ما تجاوز کنید بد عاقبتی در انتظارتون خواهد بود؟!

***

اما شما حرف گوش نکردید؛

فکر می کردید دارم بلوف می زنم؟!

برای همین خیلی ریلکس و خندان اومدید!

 

***

اما چه اشتباه بزرگی کردید!

مگه نمی دونستید بچه های ما برای نابود کردن شما

و مقاومت تا آخرین قطره خون با هم عهد بسته بودند؟

***

یادتونه چه قدر پز تانک های مرکاواتونو می دادید؟

***

دیدید بچه های ما چه به روزشون آوردند؟!

***

دیدید هلی کوپترای پیشرفته تون به نعش کش افسران برجسته تون تبدیل شد؟!

***

یادتونه برای گرفتن مارون الرأس و بنت جبیل و عیترون

(مثلث مردانگی و شجاعت)

چه بلایی به سرتون اومد؟!

***

یادتونه چه جوری هر روز برای گرفتن رود لیطانی خودتونو می کشتید؟!

***

یادتونه چقدر دست و پا می زدید و کشته می دادید؟

***

من که گفته بودم اگه بیایید از زمین و هوا روی سرتون خراب میشیم!

***

یادتون رفته بود معادله ای رو که براتون توضیح داده بودم؟

«معادلتنا هی: عندما یدخل اسرائیلی یجب أن یدفع ثمناً کبیراً»

(هرگاه یک اسرائیلی بخواهد وارد لبنان شود باید بهای سنگینی بپردازد)

***

دیدید راست گفته بودم و آخرش مجبور شدید هزینه سنگین تجاوز رو بپردازید؟!

 

 

چیه؟! اشکتون در اومد؟!؟!؟! چشمتون کور! دندتون نرم!

 

***

چی کار کنم؟! ما اینیم دیگه!!!

 

***

دیگه از این کارای بدبد نکنیدها!

درس هایی که بهتون دادیم رو فراموش نکنید ها!

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سیّدحسین نصرالله ( سه شنبه 85/12/15 :: ساعت 1:57 صبح )

»» رجال الله...

دوباره نگاه کن!

دقت کن!

می شناسی اش!

نگو که نمی شناسی!

نور خدا را در پیشانی اش می بینی؟

او همان کسی است که آمال مظلومان و مستضعفان در او جمع شده است؛

مقتدایش سیّد علی چه زیبا او را ستود:

« سلا‌م بر رهبر دلا‌ور و مومن عربی سید حسن نصرالله »

مردان خدا اینگونه اند؛ خود در صف مقدّم جهاد فی سبیل الله هستند؛

... رجال الله!

أقبّلُ روؤسکم الّتی أعلَت کلَّ رأس

سرهای شما را که از هر سری بالاتر است می بوسم

و أقبّل أیادیکم القابضة علی الزّناد

دست های شما را که ماشه سلاح را محکم گرفته است می بوسم

یرمی بها الله تعالی قتلة أنبیائه و عباده و المفسدین فی أرضه

دستانی که خدا به واسطه آن ها انتقام بندگان و انبیائش را از قاتلانشان می ستاند

و أقبّل أقدامکم المنقرصة فی الأرض

و پاهای شما را که استوارانه بر زمین می کوبید می بوسم

فلا ترتجف و لاتزول من مقامها و لو زالت الجبال

قدم هایی که اگر کوه ها هم از جای کنده شود لرزشی به خود نخواهد دید...نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سیّدحسین نصرالله ( دوشنبه 85/12/14 :: ساعت 10:40 صبح )

»» سرباز سیّد علی

دی ماه 1382؛ اولین جلسه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه؛ تهران.

سخنرانی رهبر انقلاب تمام شده بود و ایشان در حال عبور از سالن کنفرانس بود

 سیّدحسن خودش را رساند و دست آقا را بوسید.

فردا وقتی علّت کارش را پرسیدند گفت:

«امسال رسانه های جهانی مرا مرد سال جهان عرب نامیدند؛ خواستم نشان بدهم مرد سال جهان عرب، سرباز سیّد علی است.»

بالعربیّة

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سیّدحسین نصرالله ( چهارشنبه 85/12/9 :: ساعت 12:40 صبح )


»» جوانان حزب الله ؛ شاگردان مکتب حسین (ع)

در تأیید و تکمیل پست قبلی سخنرانی اخیر سیّدحسن نصرالله در مراسم عزاداری ویژه ماه محرم جالب و خواندنی است.

سیدحسن نصرالله: پیروزی بر اسرائیل را امام حسین(ع) به ما آموخت

دبیر کل حزب الله لبنان گفت که در جنگ اخیر اسرائیل علیه لبنان، خون بر اسلحه پیروز شد.
 سیدحسن نصرالله شنبه شب با حضور در جمع عزاداران حسینی افزود،
آنچه در جنگ اسرائیل علیه لبنان رخ داد پیروزی یک روح بر روح دیگر و پیروزی خون بر اسلحه بود که امام حسین(ع) به ما آموخت و این پیروزی یک پیروزی راهبردی است.
نصرالله خاطرنشان کرد که بزرگترین درسی که از جنگ اخیر اسرائیل علیه لبنان آموختیم این بود که اسرائیل تنها یک ابزار دست آمریکاست و این شعار که اسرائیل بر آمریکا حکومت می کند یک خدعه و فریب بیش نیست و اسرائیل یک پادگان بزرگ نظامی در قلب جهان اسلام است.
دبیر کل حزب الله اظهار داشت: جوهر مقاومت در حمل سلاح نیست بلکه قدرت آن در قلب خروشان و شعار «هیهات منّاالذّله» است.
وی با اشاره به شعار گروه حاکم بر لبنان که «ما می خواهیم زندگی کنیم» خاطرنشان کرد: همه ما می خواهیم زندگی کنیم اما با کرامت، نه با ذلت.
وی همچنین تصریح کرد، در فرهنگ انبیا چیزی به نام سستی، نا امیدی و تسلیم در مقابل ظالمان وجود ندارد.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت جوانان ما در جنگ 33 روزه ثابت کردند فقط سلاح و نوع آموزش نیست که باعث پیروزی می شود بلکه عزم، اراده، ایمان و عقیده راسخ به اصول دینی موجب تحقق این پیروزی ها خواهد شد.
دبیر کل حزب الله لبنان اضافه کرد، پایمردی و ایمان رزمندگان مقاومت اسلامی صهیونیست ها را شگفت زده و مقاومت روح را از کالبد بی جان آنها جدا کرد.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سیّدحسین نصرالله ( دوشنبه 85/11/2 :: ساعت 9:40 عصر )

»» از کربلا تا جنوب لبنان

در این مطلب هیچ شکی نیست که آنچه پیروزی حزب الله لبنان در نبرد نابرابر 33 روزه را رقم زد برتری سلاح و تجهیزات نظامی یا احیاناً پشتیبانی های سیاسی یا اقتصادی دیگران از آن ها یا حمایت سازمان ها و نهادهای بین المللی نبود. همه به یاد داریم که وقتی لبنان غرق در خون و آتش بود و خصوصاً روزهای نخستین نبرد نه تنها هیچ کس از مردم مظلوم لبنان و حزب الله هیچ دفاعی نکرد بلکه بسیاری از دولت های عرب منطقه که به تحریک مستکبران به خیال خام خود فرصتی برای اثبات خوش خدمتی به اربابانشان یافته بودند خنجر به دست از پشت سر به حزب الله ضربه می زدند. آن ها می پنداشتند کار حزب الله تمام است و زمان نابودی اش فرا رسیده است؛ پس چه بهتر که آخرین ضربات را به این پیکره زخم برداشته بزنند! یادمان هست که سیّدحسن در آن روزها به سران کشورهای عربی چه گفت.

«ما به شما و کمک شما نیازی نداریم. ما مرهون و مدیون شما نیستیم. فقط از شما می خواهیم سکوت کنید و بگذارید ما کارمان را انجام دهیم...»

آنچه تمام معادلات جهانی و محاسبات جهان خواران و اعوان و انصارشان را بر هم زد و پیروزی حزب الله را به ارمغان آورد فرهنگ و تفکر و روحیه جهادی و سازش ناپذیر حزب الله بود. روحیه ای که اجازه ظلم پذیری و سکوت در برابر باطل را به حزب الله و حزب اللهی ها نمی دهد. فرهنگی که می گوید اگر مقاومت کنی حتماً پیروز خواهی شد. تفکری که می گوید اگر کشته شوی یا بکشی برنده ای و شکست برای تو معنی ندارد.

این تفکر و روحیه همان فرهنگی است که از آن تحت عنوان فرهنگ حسینی یاد می کنیم ؛ چرا که حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مظهر تامّ و جلوه کامل و مصداق بارز این فرهنگ و دمنده روح جهاد و حماسه و مقاومت در کالبد همه آزادی خواهان و استقلال طلبان و حقّ مداران عالم در طول تاریخ است.

 

 درسی که او در عاشورا به انسان ها آموخت تا قیامت فراموش نخواهد شد و باید اعتراف کرد جوانان حزب الله لبنان شاگردان ممتاز و برجسته این کلاس در عصر حاضرند. گُل های نازنینی که این روزها زمزمه لبشان این جمله است:

أَبداً واللهِ لَن نَنسی الحُسَینَ

آری! به خدا سوگند تا قیامت حسین را از یاد نخواهیم بردنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سیّدحسین نصرالله ( چهارشنبه 85/10/27 :: ساعت 8:44 صبح )

»» وعده صادق ؛ سیّد صادق

یکی از برجستگی های سیّد حسن نصرالله که دوست و دشمن بر آن متفق هستند و حتی خود اسرائیلی ها هم بارها بر آن تأکید کرده اند صداقت سیّد در کلام و عمل و وعده است. شهرک نشینان صهیونیست در زمان نبرد 33 روزه اعتراف می کردند که منتظر شنیدن پیام های تلویزیونی سیِد حسن نصرالله هستند تا از حقایق و واقعیت آنچه در صحنه جنگ در حال رخ دادن است با خبر شوند. آنها معتقدند رسانه های اسرائیلی به مردم خودشان هم دروغ می گویند و در مقابل آنچنان به صداقت گفتار سیّد اعتقاد داشتند که ترجیح می دادند حقیقت را از زبان او بشنوند.

اگر سیّد می گفت دشمن تا فلان منطقه پیشروی کرده یا در فلان روستا زمینگیر شده یا فلان عدد تانک مرکاوای دشمن منهدم شده و یا فلان تعداد از نیروهای نخبه دشمن کشته یا زخمی شده است همه و همه ایمان داشتند که حتماً حقیقت همین چیزی است که سیّد می گوید و لا غیر!

نقطه اوج این صداقت که بلافاصله شاهد غیبی نیز مؤیّد آن شد و تا همین الان هم کارشناسان برتر نظامی جهان را انگشت به دهان گذاشته و همه از تفسیر آن عاجزند انهدام اولین ناوچه جنگی اسرائیلی به دست پرتوان حزب الله قهرمان بود.

زمانی که سیّد مشغول سخنرانی زنده از شبکه المنار بود، رزمندگان حزب الله در کمین ناو جنگی اسرائیلی بودند و درست وقتی که سیّد جملات زیر را به زبان آورد ناوچه اسرائیلی هدف قرار گرفت؛ این در حالی بود که شبکه المنار به طور مستقیم تصاویر لحظه اصابت موشک به ناو اسرائیلی و شعله ور شدن آتش خشم حزب الله را به نمایش گذاشته بود.   

«حملات ناگهانی که پیش از این وعده اش را به شما داده بودم از همین لحظه شروع می شود. الان در دریا و در مقابل بیروت ناو جنگی اسرائیلی که به زیرساخت ها و خانه های مردم و شهروندان ما تجاوز کرده است را نظاره کنید. بنگرید که چگونه آتش می گیرد و غرق می شود در حالی که ده ها نفر از سربازان اسرائیلی بر آن سوار هستند.»

هماهنگی کامل و بی نقص میان خط مقدّم جبهه با فرماندهی کل، آن هم در آن شرایط حساس و تحت آن همه فشار و بمباران و تسلط و نفوذ دشمن بر منطقه و رفت و آمدها و کنترل تماس ها و... همان نقطه حیرت برانگیزی است که کارشناسان نظامی جهان را متحیّر و کلافه کرده است؛ امری که اگرچه برای کارشناسان نظامی جهانی عجیب و باورنکردنی است اما برای ما که به غیب و نیروی ایمان و توکل به خدا اعتماد داریم کاملاً باورکردنی و طبیعی به نظر می رسد.

البته داستان انهدام این ناوچه اسرائیلی به روایت رزمندگانی که این حماسه را آفریدند هم شنیدنی است که آن را به بعد موکول می کنم. (اگر توفیقی بود)نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سیّدحسین نصرالله ( پنج شنبه 85/10/21 :: ساعت 2:37 صبح )

»» این عشق الهی است

در ایام نبرد 33 روزه لبنان با اسرائیل اتفاقات جالب زیادی رخ داد که به دلیل حجم بالای اخبار در آن مقطع زمانی به بسیاری از آن ها آن طور که باید و شاید پرداخته نشد.

 یکی از زیباترین صحنه هایی که نباید فراموش کرد رابطه معنوی و عاطفی فوق العاده ای است که بین مجاهدان حزب الله و سید حسن نصرالله وجود دارد و تبلور زیبای این ارتباط قوی را می توان در نامه رزمندگان به سید حسن و پاسخ سید به نامه آنان به تماشا نشست.

هر وقت نامه رزمندگان حزب الله به سیّد را می خوانم اشک شوق در چشمانم حلقه می زند و احساس می کنم من نیز یکی از آنانم ؛ چرا که حرف آن ها را حرف دل خود می یابم و ...

اما از نامه رزمندگان زیباتر پاسخ سید به آنان است که مظهر عشق الهی و دوطرفه ملّت با رهبر در حکومت اسلامی است. همان رابطه محکم و وثیقی که در معارف اسلامی از آن تحت عنوان ولایت نام می بریم و نمونه کامل آن را می توان در ایران اسلامی و رابطه بین رهبر انقلاب با مردم عزیز ایران مشاهده کرد.

متن نامه رزمندگان به سیّد را در زیر مشاهده می کنید و پاسخ پر از عشق و عاطفه سیّد به مجاهدان را می توانید در قسمت موسیقی وبلاگ بشنوید.

التماس دعا از همه دوستان عزیز

بسم الله الرحمن الرحیم
" محمد رسول الله والذین معه أشداء على الکفار رحماء بینهم "
 صدق الله العلی العظیم
سماحة الأمین العام المفدى
سلام من الله علیک ورحمة منه وبرکاته
السلام علیک یا حبیبنا ، السلام علیک یا عزیزنا ، السلام علیک یا نور الجهاد والمجاهدین
عذراً یا سیدنا انت تعرفنا جیداً ونحن کذلک نعرفک ولیس بجدید علینا ما سمعناه منک بالرهان علینا لتحقیق النصر، فکلماتک الوجدانیة التی سمعناها منک سواء عبر وسائل الاعلام أو عبر وسائل اتصال المقاومة أو من خلال النشرات الدوریة الصادرة عن غرف عملیات المقاومة الى کل المقاومین المرابطین ، سمعنا تلک الکلمات وما سنقوله لیس بجدید علیک ولکن کما سمع اللبنانیون والامة والعالم صوتک وکلماتک تلک نرید أن نسمعهم صوتنا وکلماتنا هذه
نحن یا سیدنا ثابتون هنا لى امتداد حدود فلسطین وفی کل بقعة من جنوب العزة والکرامة والإباء
ما زلنا الوعد الذی قطعت کالرعد فوق رؤوس الصهاینة فبعضنا غنِم والتحم مع النخبة من جنود العدو فی عیتا الشعب وعیترون ومارون الراس التی أوقفت شعر رأس قادة العدو بینما الآف من رجالک المقاومین ینتظرون بلهفة وشوق عظیمین فرصة الالتحام مع من یجرؤ من جنود العدو لنلحقه برفاقه من النخبة ولنسقط ما تبقى من شعر على رؤوس قادته
نحن یاسیدنا سلاح الشیخ راغب نحن یاسیدنا وصیة السید عباس نحن یا قائدنا على عهدنا وقسمنا لک وللشهداء ...
نحن وعدک الصادق نحن حریة سمیر القنطار نحن حریة نسیم نسر ویحی سکاف ومحمد فران وکل الاسرى...
نحن التحریر لمزارع شبعا وتلال کفر شوبا وکل شبر من ارض لبناننا العزیز...
نحن الفداء لشعب لبنان الأبی والعظیم ...
نحن الدم الذی یحمی ویدافع عن الوطن ...
نحن عشاق الحسین علیه السلام ...
نحن المفآجأت ...
نحن النصر الآتی بإذن الله تعالى
" إن ینصرکم الله فلا غالب لکم" صدق الله العلی العظیم
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

اضغط لتکبیـر الصورةنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » سیّدحسین نصرالله ( سه شنبه 85/10/5 :: ساعت 5:26 عصر )

   1   2   3   4   5      >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

سرکوب آزادیخواهی بحرینیها به دست سعودیها!/ ترجمه اختصاصی
اگر این جنایت است، من به آن اعتراف می کنم!
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 25
>> بازدید دیروز: 47
>> مجموع بازدیدها: 247659
» درباره من

ألا إنّ حزب الله هم الغالـــــبون
سیّدحسین نصرالله
ما با شهیدان پیمان بسته ایم تا آزادی قدس شریف و تا روزی که پرچم پرافتخار اسلام را بر فراز بلندترین قله ها در انتهای افق بر زمین نکوبیده ایم از پای ننشینیـــم ‍؛ و نخواهیـــم نشست ...

» فهرست موضوعی یادداشت ها
انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی لبنان[60] . اخبار[42] .
» آرشیو مطالب
لبنان (خرداد 85)
لبنان (تیر 85)
لبنان (مرداد 85)
لبنان (شهریور 85)
لبنان (مهر 85)
لبنان (آبان 85)
لبنان (آذر 85)
لبنان (دی 85)
لبنان (بهمن 85)
لبنان (اسفند 85)
لبنان (فروردین 86)
لبنان (خرداد 86)
لبنان (تیر 86)
لبنان (شهریور 86)
لبنان (دی 86)
لبنان (بهمن 86)
لبنان (مرداد 87)
لبنان (آذر 87)
لبنان (بهمن 87)

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
المنار لبنان

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان

» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» طراح قالب